پرداخت بیعانه یا خرید کامل

مشتری گرامی لطفا فیلد های زیر را کامل پر کرده و پرداختی مطمئن را با بانک ملت تجربه کنید.

مبلغ (تومان):*

نام و نام خانوادگی:*

شماره تماس:*

آدرس:*

توضیحات پرداخت و خرید:*